Nyckeltal Nära vård

Det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala vården och omsorgen, mot bakgrund av omställningen mot en mer nära vård. Under 2020 ska FoU i Väst ta fram en modell för uppföljning av den kommunala vårdens och omsorgens innehåll, omfattning, kvalitet och effektivitet i kommunerna i Göteborgsregionen.

På många områden saknas nationella data för att kunna följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning, förändring, kvalitet och effektivitet. Varje kommun inom GR tar själv fram och analyserar en stor mängd nyckeltal, men vilka nyckeltal som följs varierar såväl över tid som mellan kommunerna. Eftersom dessa inte heller sammanställs och analyseras tillsammans och systematiskt är det svårt att visa på gemensamma förändringar och utvecklingsbehov.

Ska ta fram modell för uppföljning

Syftet med studien är att ta fram en modell för uppföljning av den kommunala vårdens och omsorgens innehåll, omfattning, kvalitet och effektivitet i GR-kommunerna. Modellen ska möjliggöra jämförelser över tid och mellan kommuner. Målsättningen är att uppföljningen av ett antal nyckeltal ska ske årligen som en del av GR:s uppdrag att stötta medlemskommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor och omställningen till en mer nära vård och omsorg.

Data kommer att samlas in från flera befintliga statistikkällor, bland annat Statistiska centralbyrån, Kolada, Öppna jämförelser, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner. Data kommer också att samlas in direkt från kommunerna i de fall där det saknas nationella data.

 

Representanter i arbetsgruppen

 • Kia Molnar, specialistsköterska för avancerad palliativ vård, Alingsås
 • Karin Tidlund, planeringsledare, Göteborg
 • Kristina Söderlund, områdeschef hälso- och sjukvård, Östra Göteborg
 • Teres Moeschlin, MAS, Askim-Frölunda-Högsbo Göteborg
 • Karin Malmberg, MAR, Östra Göteborg
 • Elisabeth Wedenmark, enhetschef i hemsjukvården, Kungälv
 • Ulrika Husu, verksamhetsutvecklare i hälso- och sjukvårdsverksamheten, Lerum
 • Karin Arnoldsson, planeringsansvarig sjuksköterska, Lilla Edet
 • Karin Blomqvist, MAS Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndal
 • Hanna Annelund, verksamhetsutvecklare Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndal
 • Katarina Svensson, samordnare och leg. fysioterapeut i hemsjukvården, Mölndal
 • Marcus Sellgren, controller Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille
 • Merita Melin, metodutvecklare i hemsjukvården, Partille
 • Maria Samsson, MAS, Tjörn

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Åsa BF Nilsson

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Theresa Larsen

Theresa Larsen
031-335 51 99

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund