Nyckeltal Nära vård

FoU i Väst har i samarbete med 16 kommunrepresentanter från nio medlemskommuner undersökt möjligheterna att utveckla och sammanställa nyckeltal för att följa omställningen till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner.

På många områden saknas nationella data för att kunna följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning, förändring, kvalitet och effektivitet.

Varje kommun inom GR tar själv fram och analyserar en stor mängd nyckeltal, men vilka nyckeltal som följs varierar såväl över tid som mellan kommunerna. Eftersom dessa inte heller sammanställs och analyseras tillsammans och systematiskt är det svårt att visa på gemensamma förändringar och utvecklingsbehov.

Förslag på nyckeltal och indikatorer

Nu har detta arbete resulterat i en rapport som innehåller förslag på nyckeltal och indikatorer som skulle kunna användas för att följa omställningen i kommunerna. En del av dessa nyckeltal finns redan tillgängliga, exempelvis genom Öppna jämförelser, nationella kvalitetsregister och olika databaser. Andra behöver tas fram av varje kommun.

Några nyckeltal som föreslås finns inte alls idag. Där behöver helt nya data tas fram. Kommunerna har till exempel svårt att följa vårdtyngden för sina patienter eftersom det inte finns något register över vilka diagnoser patienterna inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård har.

Ladda ner rapporten

Representanter i arbetsgruppen

 • Kinga Molnar, specialistsköterska för avancerad palliativ vård, Alingsås
 • Karin Tidlund, planeringsledare, Göteborg
 • Kristina Söderlund, områdeschef hälso- och sjukvård, Östra Göteborg
 • Teres Moeschlin, MAS, Askim-Frölunda-Högsbo Göteborg
 • Karin Malmberg, MAR, Östra Göteborg
 • Lars-Göran Lind, enhetschef hälsa och bistånd, socialtjänst, Härryda
 • Viktor Eriksson, planeringsledare hälsa och bistånd, Härryda
 • Anna Gröneberg, MAS, Kungsbacka
 • Ulrika Husu, verksamhetsutvecklare i hälso- och sjukvårdsverksamheten, Lerum
 • Karin Arnoldsson, planeringsansvarig sjuksköterska, Lilla Edet
 • Karin Blomqvist, MAS Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndal
 • Hanna Annelund, verksamhetsutvecklare Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndal
 • Katarina Svensson, samordnare och leg. fysioterapeut i hemsjukvården, Mölndal
 • Marcus Sellgren, controller Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille
 • Merita Melin, metodutvecklare i hemsjukvården, Partille
 • Maria Samsson, MAS, Tjörn

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Åsa BF Nilsson

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Theresa Larsen

Theresa Larsen
031-335 51 99

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund