Samtalscirklar om livsfrågor på ett äldreboende

Hur kan existentiella frågor få större plats inom äldreomsorgen?

Göteborgsregionen, FoU i Väst har bedrivit följeforskning av ett projekt med samtalscirklar kring livsfrågor på Nya Varvets äldreboende. Till samtalscirklarna bjöds äldre personer in som bodde på äldreboendet samt ett par undersköterskor. Samtalet leddes av en terapeututbildad präst. 

Projektet handlade om hur det existentiella perspektivet skulle kunna få större plats inom äldreomsorgen. I den praktik som har utvecklats är det inte självklart hur man arbetar med existentiella frågor vilket gjorde det här projektet nyskapande.

Projektet förväntades kunna bidra till bättre livskvalitet för de boende och en möjlighet till förstärkt yrkesroll som undersköterska.

Följeforskningen har genomförts av ett projekt om hur det existentiella perspektivet kan få större plats på ett äldreboende.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund