Trygghetsbostäder i Rambergsstaden

Göteborgsregionen, FoU i Väst genomför tillsammans med Chalmers Arkitektur följeforskning av ett projekt där White Arkitekter tagit initiativ till att bygga nya trygghetsbostäder i Rambergsstaden.

Syftet med följeforskningen är att bidra till metodutveckling för ökad hållbarhet och effektivitet i planeringsprocessen.

Följeforskningen genomförs i med finansiering av CMB (Centre for Management of the Built Environment), Fastighetskontoret och Senior Göteborg i Göteborg.

Följeforskningen kommer att pågå till sommaren 2017.

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund