Äldre och läkemedel

Lakemedel

Nya läkemedel tillkommer hela tiden på marknaden och behandlingsmetoder omvärderas. Kunskap inom området blir snabbt inaktuell. Under flera år har Göteborgsregionen, FoU i Väst genomfört olika aktiviteter för att bidra med kunskaper kring äldres läkemedelsanvändning. Här har vi samlat skrifter, dokumentation och information om aktiviteterna.

Fakta

Äldre använder idag många läkemedel. De är känsligare för läkemedel än yngre, samtidigt som de har fler sjukdomstillstånd som kräver läkemedelsbehandling. Studier under senare år har visat att personer 75 år och äldre i Sverige som bor i eget boende är ordinerade i genomsnitt närmare 6 läkemedel. Motsvarande siffra för äldre i särskilt boende ligger på mellan 8–10 läkemedel.

En läkemedelsbehandling kan ge förutsättningar för god livskvalitet, men också skapa problem. Förekomsten av biverkningar och intagning på sjukhus på grund av läkemedelsrelaterade problem ökar med stigande ålder. Det handlar både om över-, under- och felbehandling.

Studiematerial om äldres läkemedelsbehandling

"I Terapigruppen Äldre och läkemedel gillar vi verkligen Livslust, linfrön och Lasix. Vi önskar att den sprids över hela Sverige. Det finns ett stort behov av utbildning och kunskap och den förmedlas ypperligt i denna bok."

Så säger Christina Sjöberg, ordförande Terapigruppen Äldre och läkemedel, Västra Götalandsregionen.

Utbildning Aldre och lakemedel

Boken är tänkt att användas som underlag för utbildning i studiecirkelform kring äldres läkemedelsbehandling och som stöd för verksamhetsutveckling inom området i kommuner och landsting. Den lämpar sig även för självstudier, som kurslitteratur eller som referens- och uppslagsbok. Boken riktar sig primärt till sjuksköterskor, men kan också användas av annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Nu finns en fjärde totalreviderad upplaga av studiematerialet.

Studiecirklar om äldres läkemedelsbehandling

Med utgångspunkt från boken Livslust, linfrön och Lasix har FoU i Väst sedan 2008 arrangerat en rad utbildningar och inspirationsmöten för blivande studiecirkelledare.

Publicerat och dokumenterat om äldre och läkemedel

Sök bland våra publikationer.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Theresa Larsen
0708-68 85 19

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund