PUBLIKATIONER, ÄLDRE

Här hittar du FoU-rapporter, konferensdokumentationer, studiematerial, öppna jämförelse och andra publikationer inom äldreområdet.

Konferensdokumentation:

FoU-rapporter, studiematerial och andra publikationer inom äldreområdet:

Publicerat 2021

Publicerat 2020

 • Psykiatriinventeringen Göteborgs stad 2019
  Åsa BF Nilsson

Publicerat 2019

Publicerat 2018

Publicerat 2017

Publicerat 2016

 1. Från bra till bättre ... PDF
  Utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs Stad
  Lisbeth Lindahl
 1. Rätt stöd i rätt tidPDF
  – en kartläggning av GR-kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre och orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången
  Theresa Larsen
 1. ”Hur vet vi att det blev någon nytta?"PDF
  En rapport om GR-kommunernas arbete med uppföljning av EU-projekt
  Andréa Kihl
 1. Tillsammans är man mindre ensamPDF
  En utvärdering av träffpunkters betydelse för äldres hälsa och välbefinnande
  Lisbeth Lindahl
 1. Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015PDF
  Vård och omsorg om äldre, diagramrapport
  Åsa Nilsson
 1. Kan Life filming vara en metod för ökad delaktighet?PDF
  Följeforskning av projekt Life filming – Äldres och ungas upplevelser, behov och önskemål i ute- och boendemiljöer
  Lisbeth Lindahl

Publicerat 2015

 • Förförande jämförelserPDF
  Sambandet mellan vårdcentralers kvalitet och nivåerna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar på sjukhus inom 1 till 30 dagar bland patienter 65 år eller äldre i Västra Götalands län
  FoU-rapport 4:2015
  Theresa Larsen
  Rapporten kostar 100 kr + moms och porto. Beställ genom att skicka ett mejl till oss på FoU.

Publicerat 2014

 • Vad hände sen?PDF
  En studie om effekter av tre GR-projekt.
  Jonathan Persson och Katja Schibbye Dijkstra
 • Att få leva tills man dörPDF
  Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre
  Sara Nordenhielm
  Obs! Boken är slutsåld men den går att ladda ner kostnadsfritt via länken ovan.
 • Att rusta socionomerPDF
  Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad
  Karin Kullberg
 • En plattform för samverkanPDF
  Slutrapport från utvärderingen av projekt In- och utskrivningsklar patient – vårdkedjanför de mest sjuka äldre (INUT)
  Lisbeth Lindahl & Hanna Mac Innes

Publicerat 2013

 • Seniorhälsan i GöteborgPDF
  Analys av organiseringen under pilotperioden 2012 och förslag till utvärdering efter breddinförande i Västra Götalandsregionen
  Björn Trägårdh
 • Om GôrbraPDF
  Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende
  Lisbeth Lindahl

Publicerat 2012

 • Öppna jämförelserPDF
  Ett styrmedel i tiden eller "Hur kunde det bli så här?"
  Lena Lindgren i samarbete med Maria Ottosson och Osvaldo Salas
 • BeställPDF
 • Tillgänglighetsinventering av bostäder — vilka verktyg finns?PDF
  En katalog över vilka verktyg som finns för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer. Katalogen innehåller även information om lagstiftning och forskning inom tillgänglighetsområdet samt råd och tips att tänka på före, under och efter inventeringsarbetet.
  Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl
 • BeställPDF

Publicerat 2011

Senast uppdaterad:  

Hitta direkt

Publikationer: Arbetsmarknad

Publikationer: Barn, unga och familj

Publikationer: Mitt i livet

Publikationer: Äldre

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund