Arkiv: Äldre publikationer inom området Äldre

Här hittar du publikationer från åren 2000–2010 som rör området Äldre.

Publikationerna är sorterade efter publiceringsår:

Publicerat 2010

Att organisera för lärande i äldreomsorgPDF
Om Göteborgs Stads satsning på Kompetensstegen
Carina Löfström
Upplagan är slutsåld. Rapporten finns endast som PDF.

Om studiecirklar och lärande kring rehabiliterande förhållningssättPDF
En utvärdering inom Alingsås äldreomsorg
Marianne Lundgren och Leena Odebo

Vem ska värna tillgängligheten?PDF
Lisbeth Lindahl, Maria Martini och Inga Malmqvist

Vem ska värna tillgängligheten?PDF
En kortrapport
Lisbeth Lindahl och Inga Malmqvist
Mejla till FoU om du vill ha gratisex av denna kortrapport.

Tillgänglighet i gemensamma miljöerPDF
En kortrapport
Inga Malmqvist och Lisbeth Lindahl
Mejla till FoU om du vill ha gratisex av denna kortrapport.

Brukarrevision av en kollektivtrafik för allaPDF
Rapport om ett pilotprojekt
Elisabeth Beijer

Forskning för ett bättre åldrandePDF
En skrift som ger en bild av den omfattande forskning om åldrande och åldersrelaterade förändringar som bedrivs vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR
Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer
BeställPDF

Publicerat 2009

Färd med förbehållPDF
En utvärdering av KOLLA-projektets arbete för förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken.
Lisbeth Lindahl & Pia Schmidtbauer (red).Lars-Gunnar Krantz, Lisbeth Lindahl, José Ferraz Nunes och Pia Schmidtbauer

Äldres vardag - planerad tryggheteller akut oroPDF
Förebyggande hembesök i Centrum, Linnéstaden och Tuve-Säve
Kersti Nordell

Rapport från en vårdplaneringscirkel hösten 2007 - våren 2008PDF
Dokumentation från en FoU-cirkel om vårdplanering för äldre personer inom den somatiska vården.

Boken om anhörigstödPDF
Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Utvärdering av Kompetensstegen i GöteborgPDF
Lägesbeskrivning våren 2009
Carina Löfström och Solveig Högberg

Upplevelser av läkemedelsanvändning bland äldre, omsorgspersonal och läkarePDF
En intervju- och enkätstudie
Rebecka Arman i samarbete med Ann-Mari Åslund Östberg, Kate Granström och Sofia Björkdahl

Kommunernas anhörigstödPDF
Hur har de statliga stimulansbidragen använts i Västra Götalands län?
Theresa Larsen, Bo-Josef Eriksson och Britt Johansson

Fungerande vård för svårt sjuka äldrePDF
En fallstudie av samverkan mellan hemsjukvård och primärvård i Göteborgs södra skärgård.
Theresa Larsen

"En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten"PDF
Metodstöd vid förändringsarbete - exemplet konsultativt arbetssätt
Theresa Larsen

Publicerat 2008

"Jag åker kollektivt när jag kan och färdtjänst när jag måste"PDF
– en tredje rapport om KOLLA-resenärernas resor.
Lisbeth Lindahl

Förändrat resande med färdtjänst och kollektivtrafik i GöteborgPDF
Ett samhällsekonomiskt perspektiv ges på kollektivtrafik tillgänglig för alla.
José Ferraz Nunes

Att utveckla anhörigstöd - erfarenheter och möjligheterPDF
Sammanfattning av en FoU-cirkel, oktober 2007-maj 2008.
Anna Dunér

Att skapa en röd tråd i en grå zoPDF
Utvärdering av samverkansprojektet Äldrecentrum i Härlanda/Örgryte

"Tänk dig tio preparat på en kvart"PDF
En studie om fyra distriktsläkares uppfattningar kring äldre och läkemedel
Ann-Mari Åslund-Östberg

Reflekterande samtalscirklar med fokus på ett gott bemötande inom äldreomsorgenPDF
Rapport från utvärdering av en aktivitet inom Kompetensstegen i kommunerna Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Tjörn.
Kersti Nordell

Publicerat 2007

Samordnad vårdplaneringPDF
En rapport om vårdtagares upplevelse av vårdplaneringsmötet utifrån begreppen information, delaktighet och trygghet.
Ewa Hjerpe och Kerstin Johannesson

"Fixartjänster" - om att organisera, leda och praktiskt utföraPDF
Rapport från en kollegial lärandecirkel våren 2007
Anders Hagqvist

Hur kan organisationer bli mer brukarvänliga?PDF
Summering från en lärandecirkel vid FoU i Väst/GR
Elisabeth Beijer och Margareta Forsberg

Att ha eller inte ha inflytande - det är fråganPDF
Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen 
Charlotte Nyberg

Kollektivresan som frihet och normalitetPDF
En intervjustudie om färdtjänstresenärers upplevelser av sina resor med kollektivtrafiken.
Lisbeth Lindahl och Leena Odebo

Publicerat 2006

Att ta bort trösklarna till ett självständigt livPDF
Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar
Lisbeth Lindahl och Rebecka Arman

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller gapa och sväljaPDF
Ett magisterarbete inom det Biovetenskapliga läkemedelsprogrammet vid Sahlgrenska Akademin.
Sofia Björkdahl

Många reser kollektivt trots att det inte är så lätt!PDF
En dokumentation av de första KOLLA-resenärerna
Lisbeth Lindahl, Lars-Gunnar Krantz och Leena Odebo

Kritiska händelser i bostadsanpassningarnas värld - Arbetsterapeuter och handläggare reflekterar tillsammansPDF
Dokumentation från en FoU-cirkel
Redaktörer: Lisbeth Lindahl och Rebecka Arman

Kunskap, fördjupning och avtryck i vardagenPDF
En utvärdering av nio FoU-cirklar 2000-2005 vid FoU i Väst/GR
Margareta Forsberg

Äldres upplevelser av rehabilitering i hemmetPDF
Rapporten är baserad på intervjuer med äldre som fått rehabilitering i hemmet.
Christina Karlsson

Smärta och obehagPDF
Hur vårdpersonal tolkar och dokumenterar tecken på smärta och obehag  hos demenssjuka vårdtagare som inte verbalt kan förmedla sig.
Betty Spjuth, Sara Lundell, Ingrid Bergh

Utvärdering av projekt Samordnad rehabilitering i VästerPDF
Carina Löfström i samarbete med Staffan Boquist, Eva-Lotta Gustafsson,  Ingegärd Ljungqvist och Kjell Nyström

Utvärdering av projekt Samordnad rehabilitering i Härlanda/ÖrgrytePDF
Monica Holmgren, Carina Löfström, Ingrid Öberg

Aktivitet och självständighetPDF
Ett studiematerial om vardagsrehabilitering  
Rebecka Arman
Komplement till studiematerialetPDF

Publicerat 2005

Ledarskap och sjukfrånvaroPDF
En jämförande studie av arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro
Ingrid Tollgerdt-Andersson

In i hjärtat och upp i huvudetPDF
Om betydelsen av FoU-stipendier vid FoU i Väst/GR
Elisabeth Beijer

En förändrad livsvärldPDF
Äldres upplevelser av sin rehabiliteringssituation efter en sjukhusvistelse
Gill Asplin och Lisbeth Lindahl

Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektivPDF
Delrapport 1 
Rebecka Arman och Lisbeth Lindahl

Tjörnmodellen - en studie av ett förändringsprojektPDF
En rapport om ett projekt som syftade till att minska deltidsarbete och deltidsarbetslöshet. 
Pia Ljungström

Heltid eller deltid - rättighet, möjlighet eller kvinnofälla?PDF
Intervjuer med vårdpersonal i Tjörns kommun 
Lena Larsson

"Mitt i allting kommer någon och ser oss"PDF
Om yrkesmässig växt genom processinriktad handledning för sjuksköterskor inom  kommunal hälso- och sjukvård. 
Kerstin Almqvist 

Mitt hem - din arbetsplatsPDF
Dokumentation från FoU-cirkeln 
Mariella Niemi

Publicerat 2004

"Det är där jag hämtar min luft"PDF
Utvärdering av utbildningssatsning för arbetsledare och biståndsbedömare inom äldreomsorg och handikappomsorg 1999-2003

Att få vara den jag är - trots alltPDF
Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende
Anette Hansson Klevner och Maria Karlsson

Behövs det böcker på äldreboendet?PDF
Bibliotekens medier - en resurs inom äldreomsorgen
Lena Frändberg

Arbetstidsmodeller för flexibla arbetstiderPDF
En studie inom vården i Västra Götalandsregionen 
Pia Ljungström

Att dubblera välfärd med social ekonomiPDF
Delrapport från utvärderingen av EU-projektet Ny ekonomi och socialt entreprenörskap 
Rikard Eriksson

FoU-cirkeln som mötesplats mellan forskning och praktikPDF
Erfarenheter från en cirkel om organiseringsproblem inom vård och omsorg.
Staffan Johansson

Språk och delaktighetPDF
En undersökning om utlandsfödda kvinnors erfarenhet av hemsjukvård 
Elisabeth Björk Brämberg

Publicerat 2003

Vad styr patientens väg genom vården?PDF
Reidun Johansson och Gun Pettersson

Bevilja och ta emot hjälpPDF
Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg
Monica Nordström och Anna Dunér

Samhörighet och pliktPDF
Om anhörigvårdare med icke-svensk bakgrund
Eva Hildeblom

Dilemman i biståndsbedömarnas yrkesutövningPDF
Anna Dunér och Monica Nordström

Det blir inte alltid som man tänk sigPDF
Uppföljning av en kollegial lärandecirkel för projektarbetare 
Jan Messing

Social utförardokumentation inom äldre- och handikappomsorgenPDF
Sammanfattning av en FoU-cirkel våren 2003 
Anna Dunér, redaktör 

Publicerat 2002

"Det är vi och vi är tillsammans"PDF
Sju manliga anhörigvårdare berättar
Annika Strandberg

Levande mötesplatser - om att skapa nätverkPDF
Kollegiegranskning i tre projekt inriktade på folkhälsoarbete för äldre
Monica Nordström

Medicin Ansvar SäkerhetPDF
Frågeställningar för den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Kollegial lärande granskning under handledning av Margareta Andersson och Jan Messing

Anhörig 300 i GöteborgsregionenPDF
Projektkatalog 
Laila Värnestig

Publicerat 2001

Kollektiv reflektion - en väg mot gemensam kunskapsgrundPDF
Sammanfattning av FoU-cirklar för biståndsbedömare september 2000-december 2001
Anna Dunér och Monica Nordström

Publicerat 2000

Unga människor i äldrevårdenPDF
Hur uppfattar unga anställda sitt arbete i äldrevården?

Vardag, bemötande och kompetensPDF
FoU-cirkel om kommunal äldreomsorg
Redaktör: Monica Nordström

Senast uppdaterad:  

Söker du nyare publikationer inom området Äldre?

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund