BARN, UNGA OCH FAMILJ


Det här gör vi

Inom barn, unga och familj arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi med kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården, barns välbefinnande och familjers villkor, stöd till föräldrar med barn i familjehem eller på institution och mycket mer.

Publikationer

Här hittar du FoU-rapporter, 
konferensdokumentationer, studiematerial, öppna jämförelser och andra publikationer.

 

NYHETER

Regionalt kompetensprogram:

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Forskning och Utveckling (FoU)
Göteborgsregionen, FoU i Väst jobbar med forskning, utveckling och kunskapsspridning.

Styrning, nätverk och medarbetare

Styrgruppen för social välfärd har det politiska ansvaret för Göteborgsregionens arbete kring barn, unga och familj.

Göteborgsregionen är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd:


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund