Film: Frukostseminarium om tillämpad välfärdsforskning

Den 13 februari 2019 lanserade Forskningsrådet Forte forskningsagendan för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd. Ett av de projekt som presenterades var Förälder på avstånd.

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet och kostar över 150 miljarder kronor per år. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Regeringen initierade därför Fortes tioåriga nationella forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning för att stärka kunskapsbasen och bidra till en socialtjänst som baseras på vetenskaplig kunskap.

Under 2018 har Forte, med inspel från viktiga aktörer på området, tagit fram en strategisk forskningsagenda. Agendan är en färdplan för programmet som beskriver angelägna forskningsområden och aktiviteter som vi kommer att fokusera på.


Förälder på avstånd

Forskningsagendan presenterades vid frukostseminariet den 13 februari. Några av de projekt som fått medel inom ramen för det nationella forskningsprogrammet hade särskilt bjudits in till seminariet. Ett av dessa projekt var Förälder på avstånd som presenterades av forskaren Iréne Josephson.


Se det filmade frukostseminariet


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund