Lärandeseminarium med alla team och forskare i projektet

Den 29–30 augusti 2019 träffades vi på Aspenäs herrgård utanför Göteborg för ett lärandeseminarium. Det var första gången alla team och alla forskare i projektet träffades.

Teamen i Region Jönköpings län och Göteborgsregionen har tidigare träffats på en halvdag på sina respektive håll.

Sammanlagt var vi drygt 60 personer som under lunch-till-lunch utformade konkreta idéer om vilka förändringar som varje kommun vill testa.

Forskarna berättade om de kartläggningar som gjorts av befintligt stöd och vad som framkommit i intervjuer med föräldrar. Seminariet gav möjlighet för teamen att jobba för sig själva, men även att dela erfarenheter med varandra. Det var stort engagemang, mycket energi och många goda idéer!

Vi kommer att träffas såhär en gång i halvåret (januari och augusti) fram till 2021. Så nästa gång är alltså i januari 2020.


Tillbaka till projektets startsida

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund