Lärandeseminarium med alla team och forskare i projektet

I slutet av januari träffades alla team för andra gången på ett lärandeseminarium. Den här gången sågs vi på Torpa Stenhus utanför Ulricehamn.

Våra lärandeseminarier är till för att just lära tillsammans och därigenom hitta inspiration till det fortsatta arbetet. Det är också ett tillfälle att ta del av vad de olika teamen och forskarna gjort sen sist.

Den här gången lyssnade vi också till föräldrar med egen erfarenhet.

Efteråt samlades testledare och forskare för att samla upp intrycken och sätta fokus för 2020.

På frågan vad man tog med sig från lärandeseminariet svarade deltagarna bland annat såhär:

  • "Inspiration från Qrut – hoppfullt"
  • "Information behöver även ges från annan än socialsekreterare"
  • "Säkerställa att föräldrarna blir mindre ensamma i kontakten med socialtjänsten"
  • "Tydligt barnperspektiv"
  • "Vikten av att föräldrar förstår vad vi gör, och varför!"
  • "Vikten av att bygga relationer"
  • "Eftertanke, inspiration"


Vi träffas såhär en gång i halvåret (januari och augusti) fram till 2021. Så nästa gång är alltså i augusti 2020.


Tillbaka till projektets startsida

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund