Nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar

Nätverket för mottagande och integration

GR arbetar med frågor rörande ensamkommande och nyanlända barn i Nätverket för mottagande och integration. Där ingår chefer och strategiskt ansvariga från Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen. 

Nätverket möts regelbundet och arbetar för att stärka samarbetet mellan kommuner, region och stat kring mottagande av nyanlända och asylsökande ensamkommande samt integration i samhället. Genom nätverket sker erfarenhetsutbyte, gemensam omvärldsbevakning och utvecklingsinsatser i samverkan.

Länktips

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

Mellan september 2018 och december 2019 driver Göteborgsregionen tillsammans med Göteborgs Stad ett projektet med följande tre delmål:

  1. Kompetensutveckling för, i första hand, socialsekreterare. Fokus är mötet och arbetet med nyanlända familjer.
  2. Vidareutveckling av Integrationscentrums arbete med föräldrastödskurser inom ramen för samhällsorienteringen.
  3. Erfarenhetsutbyte mellan och ökad samverkan inom medverkande kommuner med fokus på arbetet med nyanlända familjer.

Nya GRannar

Nya GRannar var ett projekt som vände sig till personal inom kommunens verksamhet för nyanlända barn och unga. Syftet var att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden (för ensamkommande), skola och socialtjänst. Projektet avslutades 2018 men du kan fortfarande ladda ner material, filmer m.m. från projektsidan.

  1. Läs mer

Folkhögskolespåret

Folkhögskolespåret är en modell som möjliggör för ensamkommande ungdomar mellan 18 och 20 år att bo och studera på en folkhögskola. GR drev Folkhögskolespåret i Västra Götalands län med bidrag från Länsstyrelsen fram till 2018. Det projektet är nu avslutat men modellen lever vidare.

  1. Folkhögskolespårets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från barn till myndig

Hur underlättar vi som arbetar med ensamkommande ungdomar övergången från att vara asylsökande ensamkommande barn/ungdom till att bli vuxen och inte längre vara kommunens ansvar?

Webbutbildning: Hitta rätt – ett grundläggande material som vänder sig till ensamkommande ungdomar

Hitta rätt är ett tematiskt upplagt material som vänder sig till unga som kommit ensamma till Sverige. Hitta rätt bidrar till kvalitetssäkring och systematisering av grundläggande lärande gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling för ensamkommande ungdomar. GR har tagit fram en webbutbildning utifrån Hitta rätt som riktar sig till boendepersonal och socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar.

Webbutbildningen finns kostnadsfritt på informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordnade insatser för traumatiserade barn med flyktingbakgrund

Kommun och sjukvård – Samverkan i Göteborgsområdet tillsatte en arbetsgrupp för att se över insatserna för traumatiserade barn med flyktingbakgrund.

  1. Samordnade insatser för traumatiserade barn med flyktingbakgrund – slutrapportPDF

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen: stödinsatser och vardagsliv

Göteborgsregionen, FoU i Väst genomförde under 2011–2013 ett forsknings- och utvecklingsprojekt om hur det går för ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Göteborgsregionen. Läs rapporten från projektet här:

Mer information finns också hos följande myndigheter och organisationer:

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Linda Karlsson
031-335 52 04

Patrick Gruczkun

Patrick Gruczkun
031-335 51 82

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund