Utökade hembesök hos förstagångsföräldrar

FoU i Väst på Göteborgsregionen (GR) har fått i uppdrag att utvärdera ett program som heter Utökade hembesök. Utökade hembesök gäller förstagångsföräldrar i prioriterade områden.

Programmet genomförs i Göteborgs Stad och har startat i en av fyra stadsdelar under hösten 2018.

De utökade hembesöken kommer att ges av sjuksköterskor inom barnhälsovården och socionomer som arbetar med ett familjecentrerat arbetssätt. Antalet hembesök utökas till sex i stället för två hembesök som annars är rutin.

Syftet med utvärderingen är att

  • beskriva utvecklingen av Utökade hembesök i Göteborg, det vill säga hur Rinkebymodellen implementeras i Göteborg,
  • beskriva upplevelser av detta program samt vilka resultat och potentiella effekter programmet kan få på kort och längre sikt, både för samhället och för individen,
  • särskilt belysa socialtjänstens roll och betydelse i de utökade hembesöken program, eftersom det psykosociala perspektivet inte har varit särskilt belyst i tidigare utvärdering.

Utökade hembesök initierades av politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR samt i Göteborgs Stad. Satsningen på detta program har inspirerats av ett arbete som har pågått sedan 2013 i Rinkeby (Rinkebymodellen), som har visat goda resultat bland annat i form av ökad vaccinationsgrad och en tendens till minskad konsumtion av akutsjukvård. Programmet uppfattas även ha bidragit till ökad trygghet i den egna
föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och samhällets stöd för föräldraskap

Arbetet med utvärderingen har förlängts, troligtvis fram till sommaren 2023.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lisbeth Lindahl

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund