Året som gått med Västermodellen

Cirka 25 medarbetare och chefer från Göteborgs stad, som alla har arbetat med Västermodellen under 2019, träffades den 28 november för att utbyta erfarenheter.

Efter en kort inledning och beskrivning av vad som kommit fram från följeforskningen såhär långt, var det dags för enheterna att kort presentera sina erfarenheter från arbetet med Västermodellen under det här året.

Därefter följde gruppdiskussioner utifrån fyra frågor:

  1. Vad tar jag med mig in i mitt arbete utifrån arbetet med Västermodellen
  2. Har modellen ökat barns delaktighet och i så fall på vilket sätt?
  3. Hur tar vi tillvara på det barnen har sagt?
  4. Hur fortsätter vi arbetet med modellen?

Organisationen Maskrosbarn deltog också och berättade om sin verksamhet, stöd och verktyg.


Powerpointpresentationer från dagen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund