Kick off inför införande av Västermodellen i Göteborgs Stad

Den 18 oktober 2018 deltog cirka 65 personer i en kick off inför att Västermodellen ska börja användas i flera enheter i Göteborgs Stad.

Mot slutet av den här halvdagen fick deltagarna berätta vad de tyckte att de hade fått ut av den.

Dokumentation från dagen

 

Kontaktpersoner

Jeanette Olsson Forskare, Göteborgsregionen, FoU i Väst

Gun Olsson Processledare, Barn och Unga, Göteborgs Stad

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund