Kickoff den 26 oktober – här hittar du allt material från dagen!

Intresset var så stort att det krävdes extra stolar i lokalen på GR när det var dags för kickoff för Väster(norrlands)modellen. 

Dagen var indelad i två olika pass: förmiddagen bestod av ett öppet seminarium för alla intresserade medan eftermiddagen riktade sig till de chefer och medarbetare som ska ingå i pilotstudien som genomförs i Göteborgs Stad under 2018.

Dagen inleddes av Gun Olsson Ekström, processledare i Göteborgs Stad och kommunalrådet Marina Johansson (S), ordförande i social resursnämnd i Göteborgs Stad. Därefter berättade Helene Brändström, enhetschef i Härnösands kommun, om deras erfarenheter av att utveckla och genomföra Västernorrlandsmodellen.

Sedan föreläste forskaren Anette Bolin från Högskolan Väst på temat Barn och unga hjälper till – att få uttrycka sin åsikt och vara delaktig i verksamhetsutveckling av socialtjänstens insatser för barn och unga.

Gun Olsson Ekström, processledare i Göteborg Stad (IFO, Barn o Unga) och Jeanette Olsson, forskare vid FoU i Väst/GR, höll därefter i eftermiddagspasset som bland annat bestod av gruppdiskussioner och bikupor.

Ladda ner


Kontaktpersoner

Jeanette Olsson
Forskare, FoU i Väst/GR

Gun Olsson
Processledare, Barn och Unga, IFO, Göteborgs Stad

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund