Västermodellen i Härryda
– material att ladda ner

Informationsbrev


Metodguide och intervjuguide


 
Årsrapport


Övrigt material

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Jeanette Olsson
Forskare
Göteborgsregionen, FoU i Väst

Izla Garis
Planeringsledare
Härryda kommun

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund