Om projektet

Göteborgs Stad, Härryda, Partille och Mölndals stad har startat arbetet med att införa Västermodellen, en uppföljningsmodell som syftar till ökad delaktighet för de barn och unga som har kontakt med socialtjänsten och för socialsekreterare som möter barnen.

Arbetet utgår från den så kallade Västernorrlandsmodellen, men vissa lokala anpassningar kommer att göras.

Hur går Göteborgs stads arbete med Västermodellen?
Läs delrapporten Barns delaktighet i socialtjänstenPDF.

Om Västermodellen

Modellen går ut på att systematiskt tillfråga barn som fått del av socialtjänstens insatser om deras synpunkter på socialtjänsten.

Arbetet med modellen kan delas upp i fyra steg, som upprepas över tid.

Västermodellen

1. Intervjuer med barn

Ger det enskilda barnet möjlighet att förmedla sin erfarenhet och kunskap om mötet med socialtjänsten.

2. Seminarium i arbetslaget

  • Analys av intervjuerna och förslag till verksamhetsutvecking utifrån det barnen sagt.
  • Socialsekreterarnas erfarenheter av att lyssna på barn sammanstäls och den professionella kunskapen systematiseras.


3. Årsrapport

Matris för analys och sammanställning. Barnens erfarenheter och kunskap lyfts till en generell nivå och leder till konkreta förslag till utveckling av verksamheten.


4. Rapportering till nämnd

Socialnämndens politiker får del av barnens röster och socialsekreterarnas systematiserade kunskap. Politikerna kan använda kunskapen för att sätta mål och ge förutsättningar för verksamheterna.

FoU-stöd vid införande av Västermodellen

Under två och ett halvt år ska FoU i Väst/GR bidra med processtöd i planering, praktiskt genomförande och uppföljning. Man kommer också bistå med följeforskning, som syftar till att utvärdera hur väl modellen fungerar och vilka förändringar som kan behöva göras. FoU i Väst/GR kommer också ta fram en kunskapsöversikt om barns delaktighet inom social barn- och ungdomsvård.

En viktig del av FoU-uppdraget blir även att ställa samman, återkoppla och sprida kunskap och erfarenheter under arbetets gång samt planera för uppföljning som bidrar till ett systematiskt förbättringsarbete i verksamheten.

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Jeanette Olsson
Forskare
Göteborgsregionen, FoU i Väst

Gun Olsson
Processledare
Barn och Unga, IFO, Göteborgs Stad

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund