DET HÄR GÖR VI

Inom barn, unga och familj arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

Göteborgsregionen (GR) jobbar med samverkan och kunskapsprojekt kring tidiga, förebyggande strategier inom alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksområdet samt kring barn och unga som på olika sätt befinner sig i utsatta miljöer. Det kan gälla barn vars föräldrar har allvarliga problem med föräldraskapet, barn som placerats på institution eller i familjehem, ensamkommande barn och ungdomar eller barn med psykisk ohälsa. Det vill säga barn i utsatta miljöer där olika samhällsaktörer ger stöd och insatser som kräver samordning.

Arbetet bedrivs i form av EU-projekt, forskningsstött utvecklingsarbete genom FoU i Väst.

Det finns alltid ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser som stöd till kompetensutveckling i medlemskommunerna.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen:


Cristina Dahlberg
031-335 52 05

Cecilia Axelsson

Cecilia Axelsson
031-335 51 93

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund