PUBLIKATIONER: BARN, UNGA OCH FAMILJ

Här hittar du publikationer inom området Barn, unga och familj (FoU-rapporter, skrifter, broschyrer, böcker, projektrapporter med mera).

Publikationerna är sorterade efter publiceringsår.

Publicerat 2021

Publicerat 2020

Publicerat 2019

Publicerat 2019

Publicerat 2018

 • Ungas livssituation i GöteborgsregionenPDF
  Analyser av ungas fritid, skoltid, inflytande, trygghet och hälsa i nio kommuner utifrån Lupp-undersökningen 2017
  Åsa Nilsson, Torbjörn Forkby, Anna Liljeström, Jeanette Olsson och Russell Turner
 • Aktualiseringar till socialtjänsten
  PDF
  En kartläggning av aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården i Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Tjörn
  Jeanette Olsson och Malin Isaksson

Publicerat 2017

 • Ett år senarePDF
  Uppföljning av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg
  Cornelia Björk

Publicerat 2016

 1. Forskning om ekonomiskt biståndPDF
  En översikt av forskning om verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd
  Cornelia Björk, Gunilla Bergström Casinowsky och Helena Håkansson
 1. Ekonomiskt biståndPDF
  En förstudie inför ett utvecklingsarbete
  Cornelia Björk
 1. Vad får socialsekreterarna att stanna?PDF
  En forskningsöversikt
  Helena Håkansson
 1. ”Hur vet vi att det blev någon nytta?"PDF
  En rapport om GR-kommunernas arbete med uppföljning av EU-projekt
  Andréa Kihl
 1. Följeforskning av projekt IntegrationPDF
  Anette Moberg med tillägg av Eva Sennemark
 1. Konsten att hänga i luften så länge som möjligtPDF
  Om social oro och mobiliserande trygghetsarbete i Angered
  Torbjörn Forkby och Anja Johansson
 1. Kan Life filming vara en metod för ökad delaktighet?PDF
  Följeforskning av projekt Life filming – Äldres och ungas upplevelser, behov och önskemål i ute- och boendemiljöer
  Lisbeth Lindahl

Publicerat 2015

 • SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzonPDF
  En implementeringsutvärdering av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att motverka kriminalitet och missbruk
  Russell Turner, Åsa Nilsson och Nina Jidetoft
 • Västbus – hur funkar det?PDF
  Rapport från en undersökning och ett förbättringsarbete om barn och unga i behov av sammansatt stöd
  Anna Melke

Publicerat 2014

 • Riktat föräldrastödPDF
  En aktionsforskningsansats för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning
  Malin Broberg, David Norlin, Herawati Nowak och Mikaela Starke
 • Att rusta socionomerPDF
  Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad
  Karin Kullberg

Publicerat 2013

 • Får jag vara med?PDF
  Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp
  Live Stretmo och Charlotte Melander
 • MetodappendixPDF
 • Handbok för utvärderingsverkstäderPDF
  Redaktörer: Bengt G Eriksson och Per-Åke Karlsson. Under medverkan av: Elisabeth Beijer, Marie Gustafsson, Anders Hagqvist, Margareta Hansson, Pia Käcker, Kjerstin Larsson, Lisbeth Mensas, Laila Niklasson och Lis Palm.

Publicerat 2012

 • På tal om jämställdhetPDF
  En utvärdering av KFUM Göteborgs våldsförebyggande arbete med ungdomar — Modiga Tjejer, Modiga Killar och ADAM
  Maria Ottosson och Torbjörn Forkby
 • En delad ritningPDF
  Perspektiv på familjearbete med ungdomar som använt droger
  Torbjörn Forkby (red)

Publicerat 2011

 • Ett förnyat seendePDF
  En studie om Skolkomet och dess användning i vardagen
  Ulla Boëtius, Charlotte Gustafsson och Torbjörn Forkby
 • Barn av vår tidPDF
  Aktuell forskning om barn och familjer
  Theresa Larsen, Märit Malmberg Nord och Sara Nordenhielm
 • Sökande ungdomsarbetePDF
  En värderande betraktelse över ungdomssatsningen Tryggare Tynnered i Göteborg
  Torbjörn Forkby

Publicerat 2010

 • Dialogen går vidarePDF
  Utvärdering av samhällsinformation till nyanlända
  Eva Sennemark och Anette Moberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund