AllAgeHub

En samverkansplattform som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

AllAgeHub, en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Etableringsfas 2017-2019.

Verksamheten finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i Göteborgsregionen. Hittills har 24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle gått samman för att gemensamt etablera AllAgeHub, men fler knackar på dörren och målsättningen är att växa.


Aktuellt

 

Förstudie

Under maj 2015 – augusti 2016 genomförde Göteborgsregionen en förstudie som syftade till att undersöka förutsättningarna för etablering av AllAgeHub. Förstudien finansierades av elva av medlemskommunerna, Vinnova och Västra Götalandsregionen och resulterade bland annat i att ett visionsdokument för verksamheten togs fram och förankrades bland deltagande parter.

Deltagande aktörer

AllAgeHub är ett kommunalt initiativ från alla Göteborgsregionens medlemskommuner - Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö - med kommunförbundet som projektägare.

Samverkansparter

  • Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid högskolan i Borås.
  • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna.
  • Fastighetskoncernen Framtiden AB.
  • Johanneberg Science Park och Sahlgrenska Science Park.
  • Business region Göteborg.
  • Västra Götalandsregionen, (DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt avdelningen vårdens digitalisering, koncernstab hälso- och sjukvård).

Finansiärer

  • Tretton av Göteborgsregionens medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
  • Vinnova.
  • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund