CERA – Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet och sprida vetenskaplig kunskap till yrkesverksamma inom missbruks- och beroendevården och till andra intresserade.

Forskare inom CERA fokuserar på frågor som handlar om vilka bio-psyko-sociala faktorer som samspelar till varför vissa individer utvecklar ett beroende och vilka konsekvenser det leder till för dem själva och deras omgivning. Vidare finns ett fokus på folkhälsa och ungdomar/unga vuxna, framför allt preventiva insatser som kan minska risken för utveckling av beroendeproblem och psykisk ohälsa i framtiden.

I styrgruppen för CERA ingår representanter från Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Beroendekliniken, Länsstyrelsen, Göteborgsregionen, FoU i Väst samt Kriminalvården region väst.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Margareta Forsberg
031-335 51 33

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund