Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen ska underlätta en jämlik dialog mellan brukare och personal. Genom samtal i grupper ökar brukarens möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vardagssituation.

Gruppsamtalen följer en viss ordning, en delaktighetsslinga, som leds av två särskilt utbildade vägledare. De lotsar brukare och personal med dialogens hjälp och uppmuntrar gruppdeltagarna att formulera frågor, så kallade stafettfrågor, till den andra gruppen. Vägledarna ska komma utifrån och inte själva jobba med de som deltar i slingan.


Utbildning i delaktighetsmodellen

Inom ramen för satsningen Evidensbaserad praktik utbildade GR drygt 30 vägledare från 5 av GR:s medlemskommuner och erbjöd nätverksträffar.

Vägledarna i GR-kommunerna kommer från verksamheter som daglig verksamhet, boende, boendestöd med mera och delaktighetsslingorna har tagit upp frågor om självbestämmande, gemensamma utrymmen och gemensamma aktiviteter etc. Stafettfrågorna mellan brukare och personal har bland annat handlat om att få vara med och anställa personal, att knacka på dörren innan man kommer in, biobesök och andra aktiviteter.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av delaktighetsmodellen? Skulle du vilja gå en vägledarutbildning? Välkommen att kontakta Karin Westberg, telefon 031–335 53 88 eller Kristina Elofsson, telefon 031-335 53 16.


Lästips

  1. "Delaktighetsmodellen tog dem till Barcelona" – ett reportage från Västra Hisingen i Göteborg där man satsar på delaktighetsmodellen.

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Karin Westberg
031-335 53 88

Kristina Elofsson
031-335 53 16

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund