Evidensbaserad praktik
– särskild satsning på funktionsnedsättningsområdet

Nytt för 2013 är att den nationella satsningen på evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, även ska omfatta funktionsnedsättningsområdet. Statliga medel har beviljats för att initiera ett långsiktigt utvecklingsarbete kring tre prioriterade områden:

  • Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
  • Förstärkt brukarmedverkan
  • Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning

Här hittar du kommunerna i Göteborgsregionens handlingsplan för funktionsnedsättningsområdet:

Senast uppdaterad: 2020-02-19 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Yvonne Witzöe

031-335 51 91

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund