Samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Göteborgsregionen (GR) är värd för två samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Verksamhetsförlagd utbildning
socionomer

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer. Diskussioner förs om hur det här samarbetet ska se ut framöver.

Kontaktperson på GR: Cecilia Axelsson

Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning – sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA)

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet om den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA).

Kontaktperson på GR: Maria Ljung


Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Cecilia Axelsson

Cecilia Axelsson
031-335 51 93

Maria Ljung
031-335 51 73

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund