DET HÄR GÖR VI

Inom området Mitt i livet arbetar vi med utveckling, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

Begreppet Mitt i livet omfattar flera målgrupper i åldern 18–65 år. GR arbetar med intressebevakning, samverkan och kunskapsutveckling inom funktionshinderområdet, psykisk hälsa, missbruk och beroende, ekonomisk utsatthet och andra sociala frågor.

Göteborgsregionen (GR) driver flera nätverk inom det sociala välfärdsområdet på uppdrag av medlemskommunerna. Frågor som rör Mitt i livet berör främst två av dessa: Nätverket för IFO-chefer och Nätverket för funktionshinderchefer 

GR ska stärka det kunskapsbaserade arbetet inom det sociala området och vara en mötesplats för nätverksarbete, samverkan, utveckling och nytänkande.

Arbetet bedrivs i olika former som t ex projekt och forskningsstött utvecklingsarbete genom Fou i Väst. GR erbjuder även ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser som stöd för kompetensutveckling i medlemskommunerna.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Cecilia Axelsson

031-335 51 93

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund