Nyhetsarkiv Mitt i livet • Nöjda klienter på KAST i Göteborg
  KAST i Göteborgs stad är en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster. Enligt en studie gjord av FoU i Väst är de som har fått behandling på KAST i Göteborg generellt mycket nöjda och upplever att behandlingen har lett till att de mår bättre och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.
  Läs mer

 • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
  Välkommen till en grundkurs bestående av tre halvdagar! Kursstart 29 oktober.
  Läs mer

 • Få studier om insatser för dem som vill sluta köpa sex
  Tillgången till frivilliga psykosociala insatser för personer som vill sluta köpa sexuella tjänster (Kast-mottagningar) är i stort sett världsunikt för Sverige. Enligt ett mindre antal svenska studier upplever brukarna att deras destruktiva sexuella beteenden och psykiska ohälsa har minskat av sådana insatser, men det behövs mer forskning om metoder och effekter. Det visar en nyskriven litteraturöversikt från FoU i Väst.
  Läs mer

 • Ta del av planeringsunderlag från psykiatriinventeringen i Göteborg
  GR har tagit fram en resultatsammanställning från Göteborgs stads psykiatriinventering som gjordes hösten 2019. Materialet kan användas som planeringsunderlag för stöd och service för personer med allvarlig psykisk sjukdom.
  Läs mer

 • Goda exempel på samordnade insatser för personer med samsjuklighet
  Såhär arbetar man i Partille, Tjörn och Göteborg för att ge vård och stöd till personer med komplexa vårdbehov.
  Läs mer

 • Mötesplats Funktionshinder den 26–27 mars 2020
  Är du medarbetare eller chef inom funktionshinderområdet? I slutet av mars nästa år är scenen din. Ta chansen att dela med dig av dina erfarenheter!
  Läs mer

 • Spelreklam i fokus: Vad innehåller svensk spelreklam? Vad har spelreklamen för påverkan?
  Se de filmade föreläsningarna där ett par av Sveriges främsta spelforskare medverkar och läs vår konferensrapport som sammanfattar den länsgemensamma konferensen om spelreklam som ägde rum i Göteborg den 15 april.
  Läs mer

 • Systematisk uppföljning på individnivå – MISU
  Välkommen till ett seminarium den 16 maj om en modell för individuell systematisk uppföljning.
  Läs mer

 • Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre
  Äldre i Sverige dricker mer idag än tidigare. Samtidigt blir de alkoholrelaterade skadorna bland äldre fler, eftersom känsligheten för alkohol liksom risken för skador och sjukdomar ökar med stigande ålder. Det visar en ny rapport från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt.
  Läs mer

 • Vård- och stödsamordning för personer med samsjuklighet i Partille kommun
  I Partille har man upprättat tydliga samverkansstrukturer kring personer med samsjuklighet. Olika professioner samarbetar i ett komplext vård- och omsorgssystem. Hur påverkar detta de personer som får del av insatsen, personalen och ekonomin? Det handlar den här studien om.
  Läs mer

 • Skillnader mellan kommunerna i tidsschabloner för hemtjänst och hemsjukvård
  Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst, har tillsammans med en arbetsgrupp med representanter för tio av kommunerna inom GR gjort en kartläggning av schabloner för tidsåtgång i hemtjänst och hemsjukvård.
  Läs mer

 • Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt
  En utbildning för dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa – eller leder en sån verksamhet.
  Läs mer

 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön
  Kan metoden Life filming vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer
  med intellektuell funktionsnedsättning? 

  Läs mer

 • Vem tar ansvar för vad? Hur blir det bra för de som behöver vårt stöd?
  Välkommen till en länsgemensam konferens den 1 oktober på temat integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende!
  Läs mer

 • Life filming: Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning? 
  Frågan undersöks i ett projekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för den här målgruppen. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att följeforska i projektet.
  Läs mer

Senast uppdaterad:  Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund