PUBLIKATIONER, MITT I LIVET

Här hittar du publikationer inom området Mitt i livet (FoU-rapporter, skrifter, broschyrer, böcker, projektrapporter med mera).

Rapporterna är sorterade efter publiceringsår.

Publicerat 2021

Publicerat 2020

 • Psykiatriinventeringen i Göteborgs stad 2019
  Åsa BF Nilsson

Publicerat 2019

Publicerat 2018

Publicerat 2017

Publicerat 2016

 1. Forskning om ekonomiskt biståndPDF
  En översikt av forskning om verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd
  Cornelia Björk, Gunilla Bergström Casinowsky och Helena Håkansson
 1. Ekonomiskt biståndPDF
  En förstudie inför ett utvecklingsarbete
  Cornelia Björk
 1. Vad får socialsekreterarna att stanna?PDF
  En forskningsöversikt
  Helena Håkansson
 1. ”Hur vet vi att det blev någon nytta?" PDF
  En rapport om GR-kommunernas arbete med uppföljning av EU-projekt
  Andréa Kihl
 1. Konsten att hänga i luften så länge som möjligtPDF
  Om social oro och mobiliserande trygghetsarbete i Angered
  Torbjörn Forkby och Anja Johansson

Publicerat 2015

 • "Vem är jag utan cannabis?"PDF
  En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser
  Russell Turner och Torbjörn Forkby

Publicerat 2014

 • "Pusselbiten som saknades"PDF
  Utvärdering av "Resursgrupp med två vård- och stödsamordnare" – samverkan för personer med komplexa vårdbehov i Partille kommun
  Solveig Olausson
 • Slutrapport GRAF-projektetPDF
  Rapport från ett tvåårigt kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig, få och behålla ett arbete
  Nicholas Singleton, Caisa Hofgren, Karin Westberg och Jacob Bucht
 • Vad hände sen?PDF
  En studie om effekter av tre GR-projekt.
  Jonathan Persson och Katja Schibbye Dijkstra
 • Riktat föräldrastödPDF
  En aktionsforskningsansats för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning
  Malin Broberg, David Norlin, Herawati Nowak och Mikaela Starke
 • Att rusta socionomerPDF
  Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad
  Karin Kullberg

Publicerat 2013

Publicerat 2012

 • En delad ritningPDF
  Perspektiv på familjearbete med ungdomar som använt droger
  Torbjörn Forkby (red)

Publicerat 2011

 • Möjligheternas husPDF
  En fallstudie av en sysselsättnings- och rehabiliteringsverksamhet för personer dömda till rättspsykiatrisk vård
  Malin Albrektsson och Rafael Lindqvist
 • FoU – i takt med tid och omvärld?PDF
  Om FoU i Väst/GR:s roll och betydelse för utveckling av evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården
  Annika Hallén Hemb och Björn Trägårdh
 • Barn av vår tidPDF
  Aktuell forskning om barn och familjer
  Theresa Larsen, Märit Malmberg Nord och Sara Nordenhielm
 • FramstegenPDF
  En utvärdering av ett friskvårds- och livsstilsprojekt för personer med psykisk ohälsa
  Inger Jansson

Publicerat 2010

 • Dialogen går vidarePDF
  Utvärdering av samhällsinformation till nyanlända
  Eva Sennemark och Anette Moberg
 • Tillgänglighet i praktikenPDF
  – uppföljning av Västra Götalandsregionens plan för funktionshinderfrågor
  Theresa Larsen i samarbete med Maria Martini

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund