Du är här:

EU och internationellt arbete

 

I enlighet med Göteborgsregionens (GR) verksamhetsinriktning ska det internationella perspektivet och EU-frågorna genomsyra förbundets verksamhet. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling kring EU-frågorna är en del av uppgiften samt att inom GR:s verksamhetsområden använda EU-fonder och program. Målsättningen är att EU-arbetet ska bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna, gärna i form av gemensamma utvecklingsprojekt. GR deltar därför i flera regionala, nationella och internationella EU-nätverk som rör utbildning, arbetsmarknad, sociala frågor, samhällsplanering och forskning.

EU-samverkan i Göteborgsregionen

Åtaganden EU-handslaget

Pågående EU-projekt

EU-nätverket

Partners

Kurser och konferenser

EU och skolan

Publikationer

Avslutade EU-projekt

EU:s programperiod och EU-finansiering

Kontakta oss

Nyhetsarkiv

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund