Du är här:

 

Åtaganden EU-handslaget

Göteborgsregionen arbetar aktivt för att bidra till EU:s utveckling och att utveckla EU-samverkan i regionen. Hösten 2017 arrangerades ett EU-handslag mellan EU-minister Ann Linde, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.


EU-handslaget genomfördes i Göteborg den 29 september 2017 som ett led i arbetet med att utveckla EU-samverkan i regionen. Handslaget innebär åtaganden kring att öka kunskapen om EU, bättre synliggöra arbetet i Göteborgsregionen samt att öka möjligheten för regional och lokal nivå att tidigt delta i EU:s lagstiftningsprocess. Åtagandena är viktiga beståndsdelar i GR:s framtida EU-arbete och integreras i arbetet som sker inom ramen för överenskommelsen med Göteborgs Stad. Nedan följer ett urval av de aktiviteter som hittills har genomförts inom ramen för de tre åtagandena.


1. Öka den lokala och regionala nivåns möjlighet att delta tidigt i EU:s lagstiftningsprocess

Regeringen behöver skapa bättre och mer strukturerade dialoger med kommuner och regioner tidigt i de lagstiftningsprocesser som är kopplade till EU.

2. Synliggöra det EU-arbete som görs i Västra Götaland

Att utifrån överenskommelsen mellan GR och Göteborgs Stadlänk till annan webbplats om EU-samverkan synliggöra vad som sker inom ramen för de prioriterade områdena för denna. Arbetet utgår också från det praktiska genomförandet av sammanhållningspolitiken i Västra Götaland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


3. Öka kunskapen om EU

Gemensamma strategiska och operativa kompetenshöjande insatser inom EU-området ska genomföras på lokal och regional nivå både för politiker och för tjänstepersoner.


De tre åtagandena ligger nu till grund för GR:s EU-arbete framåt och integreras inom ramen för överenskommelsen med Göteborgs Stad.länk till annan webbplats


Kontaktperson på GR: Anita Tóth

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund