Developing Global Citizens through Anti Bullying Work

• Developing Global Citizens through Anti Bullying Work är
ett regionalt partnerskapsprojekt som bedrivs år 2013-2015.

• Projektet ska bidra till att kunskapen om nätmobbning ökar. Partnerskapet ska utveckla skolornas värdegrundsarbete med utgångspunkt i den digitala kommunikation som sker barn och unga emellan och därigenom motverka mobbning och stärka elevernas utveckling till globala medborgare.

• Svenska och engelska partners kommer att arbeta för att motverka mobbning genom ett nära samarbete mellan skola och fotbollsklubbar. Det gemensamma lärandet kommer även att beröra principerna för lagarbete, respekt, samarbete, rättigheter och ansvar samt uthållighet och ledarskap.

• GR Utbildning ansvarar för projektets genomförande och svenska partners är Jonsereds skola och Jonsereds IF. I Storbritannien finns motsvarande partnerskap bestående av (kommunalförbund), skola och idrottsförening.

• Projektet är delvis finansierat med stöd från EU-kommissionens Comenius Regio Programmet för livslångt lärande.

• Under våren 2016 är fokus på spridning av projektet.

Kontaktperson på GR: Ingela Lundh


Senast uppdaterad: 2018-11-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund