Catch_MR

Projektet avslutades i årsskiftet 2012/2013.

GR har fått EU-medel från EU-programmet Interreg 4c, för ett projekt som syftar till att öka kunskapen om utmaningarna för transportsystemen i storstadsregionerna. Fokus ligger på relationen kärna-omland.
 
Avsikten är att systematiskt studera och byta erfarenheter kring hur vi genom samverkan kan hantera det ökande behovet av resor. Det handlar om att koordinera transportsystem och markanvändning, öka andelen resor i kollektivtrafiken samt minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn.

Projektet, som är treårigt, leds av det regionala organet Berlin - Brandenburg och med företrädare för städerna/regionerna Rom, Ljubljana, Budapest, Wien och Oslo som övriga samarbetspartners. Projektet går under benämningen Catch_MR (Cooperative approaches to transport challenges in Metropolitan Regions).

För GR erbjuder projektet ett utmärkt stöd för att ge ökad kunskap och förståelse inför genomförandet av K2020 och det nu aktuella infrastrukturpaketet. Det ger även stöd för det fortsatta arbetet med utgångspunkt från målen och överenskommelserna i "Uthållig tillväxt" och "Strukturbild för Göteborgsregionen".

Senast uppdaterad: 2013-03-26 

Hitta direkt

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund