ESL Plus – The European ESL Platform and Support Services

Genom projektet ESL Plus byggdes ett kunskapskluster och en europeisk plattform kring arbetet med att motverka studieavbrott upp.

Projektet syftade till att bidra till implementeringen av EU 2020-målen för att minska andelen studieavbrott. Detta genom att bygga upp ett kunskapskluster kring studieavbrott i form av en europeisk plattform där kunskap kring frågan samlas, utvärderas och sprids.

Göteborgsregionens (GR) medverkade tillsammans med olika aktörer på nationell och regional nivå från Ungern, Tyskland, Holland och Rumänien.

Projektet finansierades av Erasmus + och pågick mellan 2016 och 2018.


Kontaktperson på GR: Anna Liljeström


Senast uppdaterad: 2019-12-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund