Fokus vård och omsorg

Fokus vård och omsorg är ett förberedande ESF-projekt inom temat Framtidens Välfärd. Innehållet fokuserar på kompetensförsörjning inom välfärdssektorn. Projekttiden är mellan 2015-12-01 och 2016-06-30.

Styrelsen för Vård- och omsorgscollege nationellt fattade i maj 2014 ett inriktningsbeslut om att utveckla strukturer som varaktigt ställer om arbetsplatserna till lärande arbetsplatser, öppna nya rekryteringsvägar till branschen och förbättra kopplingen mellan utbildningen och verksamheterna.

Avsikten med satsningen är att undersöka hur kompetensförsörjningen i välfärdssektorn kan säkras genom att bredda rekryteringsbasen och genom att undersöka hur personal som redan har anställning i sektorn, nyttjas och vårdas på bästa sätt.

Föreningen Vård- och omsorgscollege är projektägare och sex regioner är projektmedarbetare.

Fem utmaningar har identifierats:

 1. Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas
 2. Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas
 3. Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas
 4. Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras
 5. Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas

Projektet ska i sina analyser fokusera på följande faktorer: 

 1. Strategier för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval
 2. Inkludering av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 3. Integration av utlandsfödda
 4. Sociala innovationer

Förväntade resultat är:

 1. De viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen inom branschen har kartlagts, konkretiserats och analyserats
 2. Hur VO-College kan bidra i den fortsatta utvecklingen har utretts
 3. Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande socialfondsprojekt har identifierats och mobiliserats 

GR VO-College har i uppdrag att undersöka ungas och utlandsföddas attityder till arbete inom vård och omsorg, genom att först göra en översikt över forskning inom området och därefter genomföra och analysera enkäter och fokusgrupper med målgrupperna.

Senast uppdaterad: 2018-11-16 

Kontaktperson på GR:

Margaretha Allen
Processledare GR Utbildning
031-335 51 13
0703-75 32 05

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund