Fördjupad implementering Plug In

I spåren av Plug In i Göteborgsregionen genomför Pedagogiskt Centrum en fördjupad implementering.

Den fördjupade implementeringen ska i en övergripande mening bidra till att förbättra arbetet i regionen med ungdomar som riskerar utanförskap. Vidare syftar projektet till att stärka samverkan mellan relevanta aktörer och säkerställa att lyckade projektresultat tas tillvara. Arbetet ska bidra till att en relevant nulägesanalys görs i regionen inför att nya åtgärder planeras och implementeras.

Projektets ingångar är:

  1. att på det regionala planet vidareutveckla samarbetet mellan nyckelaktörer och grupper som arbetar med avbrottsfrågan och inom ramen för GRIA-nätverket, där personer som arbetar med utanförskapsfrågan inom GR samverkar. Vidareutvecklingen består av att i ett första skede åskådliggöra andra nyckelaktörer och grupper inom området. Inom projektet ska även GRIA-nätverkets sammansättning, form, funktion, syfte och inriktning diskuteras och eventuellt revideras och implementeras.

 

  1. att göra en sammanställning av aktiviteter och projektresultat i västsvenska ESF-finansierade projekt inom utanförskapsområdet under programperioden 2007-2013. Med utgångspunkt i de resultatindikatorer som finns inom Plug In kommer Plug In GRs resultat att analyseras djupare, samt jämföras med och sammanställas med andra västsvenska ESF-projekt från programperioden.

Målet är dels att utveckla den regionala samverkan, dels att få en bred och tydlig bild samt spridning av framgångsrika angreppssätt kring utanförskapsfrågan.

För mer information, kontakta Johan Borvén

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-17 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund