Förstudie LEDET - Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt

Med EU-bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) kommer Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) att genomföra en förstudie i nära samverkan med Lilla Edet från februari till november 2014.

Förstudien handlar ytterst om Lilla Edets möjligheter
till utveckling inom följande områden:

• Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
• Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
• Främja social inkludering och bekämpa fattigdom

Syftet och det övergripande målet med förstudien är att GR Utbildning tillsammans med Lilla Edet ska kartlägga de strukturer i kommunen som omgärdar ungdomar som befinner sig i eller riskerar utanförskap, för att därigenom skapa en gemensam förståelse som kan ligga till grund för samverkan inom området utanförskap.

Den breda definitionen av målgruppen i förstudien är de som arbetar/ansvarar för ungdomar som står, eller riskerar att stå, långt ifrån arbetsmarknaden och därmed riskerar att hamna i utanförskap. Här ingår även grupper av ungdomar som har funktionsnedsättningar och utländsk bakgrund.

Förstudien i Lilla Edet har följande tre perspektiv: en kartläggning som genomförs systematiskt och dokumenteras, en enklare undersökning av möjligheterna att hitta rätt partner för framtida samarbeten, och en översyn av möjligheter och förutsättningar för fondsamverkan i nästa programperiod.

Kortfattat kan förstudien beskrivas:
1. Kartläggning – identifiera strukturella hinder
2. Transnationalitet – skapa förutsättningar för samarbeten inom EU
3. Fondsamverkan – översyn kring förutsättning, möjligheter och hinder

Effekten av förstudien ska leda till kvalitetssäkrade, välförankrade och strategiska projekt för de som står eller riskerar att stå utanför arbetsmarknaden under nästa programperiod 2014-2020.

Projektet varar från 2014-02-03 till 2014-11-28.


För mer information:

Malin Larsson, projektledare LEDET GR Utbildning
Tele: 0709-70 76 12 Mail: Malin.Larsson@grkom.se

Senast uppdaterad: 2019-06-17 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund