GR Samsyv – allas ansvar

ESF-projektet GR Samsyv pågick mellan den 1 september 2017 och den 31 augusti 2019. Syftet med projektet var att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar i Göteborgsregionen. Pilotkommuner var Härryda, Stenungsund och Partille.

Fokus låg på att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning och målet var en ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande. Projektet syftade även till att utveckla modeller, metoder och strukturer som bidrar till att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar samt att tydliggöra hur hela kommunen samt lokalsamhällets arbetsliv kan arbeta tillsammans för att bidra till den strategiska kompetensförsörjningen.

I arbetet låg ett särskilt fokus att kontinuerligt beakta hur faktorer som kön, funktionsnedsättning och etnicitet påverkar individers valmöjligheter. 

De deltagande pilotkommunerna Härryda, Stenungsund och Partille rustades för att utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Detta utifrån lokala behov och med hjälp av beprövade modeller och metoder.

 

Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund