Mellan Rum 2.0

Vilka områden behöver kommunerna och Arbetsförmedlingen samverka bättre kring? Hur kan samverkan utvecklas och förbättras? De här frågorna har kartlagts i projektet Mellan Rum 2.0 som finansierats av Europeiska socialfonden (ESF).

Projektet var en förstudie som gjorts under första halvåret 2014. Resultatet av förstudien ska senare kunna ligga till grund för ett genomförandeprojekt.

Arbetsförmedlingen är projektägare och de 13 GR-kommunerna och GR är samarbetspartners.

Senast uppdaterad: 2014-09-10 

Kontaktperson på GR:

Ulrica Furby
0766-45 33 13

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund