SamTidigt

Syftet med projektet var att utveckla metoder och verktyg så att skola och socialtjänst ska ge samordnade och samtidiga insatser, i tid till barn i utsatta miljöer. Projektets deltagare var medarbetare och chefer i skola och socialtjänst i sju kommuner. SamTidigt finansierades av Europeiska socialfonden, ESF.

Start-kit

För de kommuner, kommundelar och andra aktörer som är intresserade av att starta upp sitt eget SamTidigt-arbete finns ett startkit att ta del av. Under projekttiden togs det fram ett antal produkter som syftar till att sprida de arbetssätt och metoder för samverkan som användes och utvecklades under SamTidigt-projektet.

Här hittar du en film och en broschyr som kortfattat beskriver projektet samt projektets handbok; Metodhandbok SamTidigt – Guide för samverkansprojekt

Filmer

Inom ramen för SamTidigt producerades flera filmer om arbetet i projektet, föreläsningar och intervjuer. Några filmer hittar du nedan, fler filmer finns här.

Bill Alexander, Skottland. Om GIRFEC, Mötesplats Samtidigt 22 apr 2013

Del 1

Del 2

Mary Berril, Skottland, GIRFEC. Seminarieserie 2, 10 dec 2012

Alingsås arbete i projekt SamTidigt

Fler filmer från projekt SamTidigt hittar du här.

Senast uppdaterad: 2019-08-15 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Patrick Gruczkun
Utbildningsledare
031-335 51 82

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund