EU och skolan

GR Utbildning medverkar i flera nationella satsningar och samarbetar med bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen, Universitets-
och högskolerådet samt Regeringskansliet för att stärka EU-kunskapen hos lärare och elever i Sverige. Vi genomför också
EU- och FN-rollspel på grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

EU- och FN-rollspel

EU-parlamentets ambassadörskoleprogram

Skolambassadörer för EU

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund