Nytt projekt kring kompetensförstärkning i förskolan

Nya utbildningskoncept för förskolepersonal och vidareutbildning av befintligt anställda barnskötare. Det är två av de saker som ska genomföras inom ett nytt ESF-projekt i Göteborgsregionen.

Fredagen den 13 december fick GR det glädjande beskedet att ESF-projektet ”Kompetensförstärkning i förskolan” beviljats.

Detta innebär att det tvååriga projektet startar den 1 mars, med en intensiv planerings- och analysfas. Under våren handlar arbetet om att bygga en valideringsmodell, utbilda valideringshandledare och skapa och upphandla utbildningskoncept för två målgrupper; Barnskötare 1300 p och Förskoleassistent 500 p.

Resterande tid i projektet handlar om att validera och utbilda befintligt anställda i tio kommuner inom Göteborgsregionen. Projektet bygger på ett av Branschråd förskolas uppdrag som handlar om att kompetenshöja befintligt anställda och projektet kommer således att genomföras i tät dialog med såväl branschrådet som Förskolenätverket på GR.

Mer information kommer.


Kontaktperson på GR: Isabella Enbågen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund