Nytt projekt kring kompetensförsörjning i förskolan

Nya utbildningskoncept för förskolepersonal och vidareutbildning av befintligt anställda barnskötare. Det är två av de saker som ska genomföras inom ett nytt ESF-projekt i Göteborgsregionen.

Pågående EU-projekt

Göteborgsregionen (GR) driver och medverkar i flera regionala, nationella och internationella EU-projekt som rör utbildning, arbetsmarknad, sociala frågor och samhällsplanering. Här finns sidor med information om samtliga projekt.

Samhällsplanering

Motverka utanförskap

Omsorg och hälsa

Skolutveckling

Strategisk kompetensförsörjning

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund