Nytt projekt ska vidareutveckla ett regionalt programråd för gymnasiesärskolan

Förra veckan beviljades projektet GR Samsär medel från Europeiska Socialfonden (ESF). GR Samsär med Göteborgsregionen (GR) som projektägare kommer inleda sin analys- och planeringsfas den 1 mars 2020 och pågår under två år. Läs mer >

Motverka utanförskap

Att motverka utanförskap är en viktig del i arbetet med att nå en region med goda framtidsutsikter för alla. GR arbetar aktivt med frågan och stort fokus ligger på att få fler elever att fullfölja en gymnasieutbildning och därmed minska risken för att hamna i utanförskap.

InVux

GR Samsär

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund