Nytt projekt kring kompetensförstärkning i förskolan

Nya utbildningskoncept för förskolepersonal och vidareutbildning av befintligt anställda barnskötare. Det är två av de saker som ska genomföras inom ett nytt ESF-projekt i Göteborgsregionen. Läs mer>

Skolutveckling

Medlemskommunerna i GR har etablerat en för landet unik samverkan på utbildningsområdet som idag inbegriper alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning. GR ska tillsammans med medlemskommunerna driva skolutvecklingsprojekt samt vara en resurs för att skapa, sprida och göra utvecklingssatsningar tillgängliga för elever, lärare, skolledare och andra aktörer på skolans område.

LEA

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund