Nytt projekt kring kompetensförstärkning i förskolan

Nya utbildningskoncept för förskolepersonal och vidareutbildning av befintligt anställda barnskötare. Det är två av de saker som ska genomföras inom ett nytt ESF-projekt i Göteborgsregionen. Läs mer >

Strategisk kompetensförsörjning

GR arbetar aktivt och strategiskt tillsammans med medlemskommunerna kring kompetensförsörjning och ska även vara den självklara samarbetspartnern för alla skolformer när det gäller samverkan mellan skola och arbetsliv.

Kompetensförstärkning förskola

Göteborgsregionens kompetensnav

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund