Kompetensförstärkning förskola

Mellan 2020 och 2022 genomför Göteborgsregionen (GR) ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola. Projektet syftar till att utbilda och höja kompetensen hos befintligt anställd förskolepersonal som idag saknar utbildning för arbete med barn.

I Göteborgsregionens medlemskommuner, liksom i övriga landet, råder stor brist på utbildad personal i förskolan. Av regionens idag 4000 anställda barnskötare saknar omkring 1000 personer utbildning för arbete med barn. Målet med projektet är att utbilda hälften av dessa personer till barnskötare eller förskoleassistentlänk till annan webbplats.

För redan utbildade barnskötare och förskollärare finns möjlighet att gå en halvdagsutbildning till valideringshandledare för att sedan kunna hjälpa till i valideringen av till exempel en kollega som läser till förskoleassistent eller barnskötare. Målet är en ökad andel utbildad personal i regionens förskolor.

För att effektivisera processen har projektet utvecklat en helt ny valideringsmodell för att ta tillvara på personalens tidigare kunskaper från arbetet i förskolan. Dessutom har det tagits fram ett utbildningsupplägg som ska fungera smidigt för förskolornas verksamheter och för deltagarna som arbetar och studerar samtidigt. Tanken är att både valideringsmodellen och utbildningsupplägget ska kunna användas även efter projektets avslut.

 

Projektet ägs av Göteborgsregionen (GR) och drivs i nära samverkan med medverkande kommuner, med delfinansiering från Europeiska Socialfonden (ESF).

Projektet pågår mellan 1 mars 2020 och 28 februari 2022.


Deltagande kommuner

Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund.

Social Collaborationgrupp för Kompetensförstärkning förskola

Inloggningsrutan till höger tar dig som har konto vidare till den Social Collaborationgrupp som finns för projektet, där medlemmarna kan kommunicera med varandra, dela filer, bilder, inlägg mm. 

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund