Partners

Göteborgsregionen (GR) samverkar med flera andra aktörer i arbetet med EU och internationella frågor.

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR)länk till annan webbplats

Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk med 15 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. GR är representerat i Europa Direkt Göteborgsregionens (EDGR) styrgrupp. Under året har satsningar gjorts för att skapa förutsättningar för att fler medlemskommuner ska kunna dra mer nytta av EDGR-aktiviteter.

Läs mer om GR:s samarbete med EDGR här.länk till annan webbplats

Akademin har en viktig roll i EU-arbetet. GR för därför en kontinuerlig dialog med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) som är en mångvetenskaplig, nätverksorganiserad centrumbildning på Göteborgs universitet som organisatoriskt är placerad vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om GR:s samarbete med CERGU här.länk till annan webbplats

Göteborgsregionen (GR) är en del av Västra Götalandsregionen och vi samverkar i flera delar av EU-arbetet. Västra Götalandsregionen är en aktiv deltagare i det Europeiska samarbetet, vilket speglas i många olika sammanhang. Den grundläggande ambitionen för regionen är att vara drivande i de frågor och sammanhang som har betydelse för Västra Götalands utveckling.

Läs mer om GR:s samarbete med Västra Götalandsregionen här.länk till annan webbplats

SKL bevakar och ger stöd i EU och internationella frågor som rör svenska kommuner, landsting och regioner. I syfte att nå ett flernivåperspektiv har GR ett nära samarbete med SKL gällande EU och det internationella arbetet. Detta har lett till flera samverkansprojekt.

Läs mer om GR:s samarbete med SKL här.länk till annan webbplats

Universitets- och högskolerådet (UHR)

GR samverkar med Universitets- och högskolerådet (UHR) på flera olika sätt och finns bland annat med i ett nätverk kopplat till internationalisering för utbildningsområdet. UHR har bland annat i uppdrag från främst regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet att samordna och föra ut ett antal EU-program, samt en del andra internationella program för samarbeten och utbyten.

Läs mer om GR:s samarbete med UHR här.

EU-parlamentet

GR samverkar med EU-parlamentet i Sverige bland annat inom ramen för satsningen Europaparlamentets ambassadörsskolor (EPAS) som riktar sig till skolor med elever i åldrarna 16-18 år.

Läs mer om GR:s samarbete med EU-parlamentet här.

EU-kommissionen i Sverige

GR samverkar med EU-kommissionen i Sverige bland annat genom ett nätverk med fokus på kommunikation om EU och Europa i Sverige. Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution. De lägger fram förslag till nya EU-lagar och bevakar att medlemsländerna följer de regler EU har.

Läs mer om GR:s samarbete med EU-kommissionen i Sverige här.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund