Du är här:

Hållbar tillväxt- mål och strategier med fokus på regional struktur

Folder Uthållig tillväxt

Förbundsstyrelsen beslutade 11 juni 2013 att anta mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxtPDF, som är en uppdatering av Uthållig tillväxtPDF vilket antogs av GRs förbundsstyrelse 2006. Det är också resultatet av ett brett politiskt samarbete i form av ett antal rådslag i kommunfullmäktigeförsamlingarna i GRs medlemskommuner under hösten och vintern 2012/2013.


Syftet med mål- och strategidokument är att lägga en stabil grund för vårt gemensamma arbete inom GR-kommunerna med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Genom ett gemensamt målinriktat arbete vill vi stärka regionens kvaliteter och aktivt arbeta för att möta framtidens utmaningar.

Strategier för Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen:

  • Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger
  • Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt besöka Göteborgsregionen
  • Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstadsområdets möjligheter
  • Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv kollektivtrafik

Dokumentet beskriver i ett avslutande avsnitt på hur vi inom GR vill arbeta vidare inom dessa områden för att stärka samverkan och samarbete för att nå målen.Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund