Luften i Göteborgsregionen

Vill du veta hur luftkvaliteten är i Göteborgsområdet just nu så finns aktuella mätresultat på Göteborgs Stads webbplats under Luften i Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årsvis och månadsvis information hittas på Göteborgs Stads hemsida, rapporter och datalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Beskrivningar av våra mätplatser finns under rubriken Här mäter vi.

Detaljerad information om Luften i våra medlemskommuner finns på sidan Luften i kommunerna. Ibland gör luftvårdsprogrammet mätkampanjer på platser där vi annars inte mäter. Dokumentation av dessa mätningar hittar du bland rapporter.

Varför har vi problem med luften?

Luften i Göteborgsregionen påverkas av att det är ett storstadsområde där många människor bor i kranskommunerna men arbetar i regionens centrala delar. Störst problem med luften är det i centrala Göteborg och längs de stora lederna E6, E20, E45 och RV40 som går genom regionen. Förutom pendlingen sker mycket tunga transporter på lederna från Göteborg hamn och regionens många industrier. Mer gods- och persontransporter på järnväg är ett av många sätt att förbättra luften i regionen.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund