Flerårstrender

Här hittar du mätresultat som visar hur luftkvaliteten varierat de senaste åren i Göteborgsregionen. Mätningarna kommer från de fem fasta mätplatser där luftkvaliteten mäts hela tiden. För att få en bild av hur höga halterna är jämförs mätningarna med miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är svårast att klara i Göteborgsregionen, speciellt dygns- och timnormen.

Figurerna uppdateras varje år utifrån miljöförvaltningens årsrapportlänk till annan webbplats för luftkvaliteten i Göteborgsområdet.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund