Bensen - vinterhalvårsvärden

Bilden visar luftkvaliteten i göteborgsområdet i förhållande till miljökvalitetsnormen för bensen.

I diagrammet visas halter av bensen vid Sprängkullsgatan i Göteborg. De blå staplarna visar uppmätta halvårsmedelvärden (vinterhalvår) och de gröna visar beräknade årsmedelvärden. Halterna är vanligtvis högre på vinterhalvåret. Årsmedelvärdet för 2008/2009 är uppmätt.
 
Den mörkröda linjen markerar miljökvalitetsnormen (MKN) för bensen (årsmedelvärde 5 µg/m³), som inte får överskridas efter år 2010. Den ljusröda linjen markerar det nationella generationsmålet för Frisk luft (årsmedelvärde 1 µg/m³) med målåret 2020.

Förklaringen till de minskande halterna är bland annat minskat benseninnehåll i fordonsbränslen.

Bensen vinterhalvårsmedelvärden 1997 till 2009

Senast uppdaterad: 2013-11-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund